Reeslev og Partnere 2003

Skærbæk byråd tiltrådte da også straks konsulentfirmaets forslag og på den baggrund gik Reeslev & Partnere i 2003 i gang med at udarbejde en 400 sider detaljeret projektbeskrivelse – en såkaldt Perspektivplan - indhente optioner på jordkøb, indhente diverse tilladelser og få lavet de første illustrative arkitektskitser etc.

Arkitekterne fra det valgte arkitektfirma, Creo arkitekterne i Odense, lyttede vantro, da Flemming Reeslev insisterede på, at alle bygninger skulle være med stråtag, så de passede til de traditionelle bygninger på øen og ville komme til at fremtræde som det største stråtækte bygningskompleks i Danmark. 

En af de første skitser til perspektivplanen 2004      

 

 

 

   

Nogle af de første skitser udarbejdet af Creo arkitekterne i Odense – til Perspektivplanen, primo 2004


Primo 2004 kunne man så med spænding forelægge et samlet udviklingsprojekt for byrådet til endelig godkendelse.

Byrådet tiltrådte atter enstemmigt det fremlagte forslag og nu forestod så den afgørende prøve: Kunne der skaffes investorer til at gennemføre det store projekt?

Men det gik over alt forventning. Allerede efter nogle få uger var der to interesserede investorer og bygherrer – dels en stor totalentreprenør og dels et mindre lokalt firma, 2S Gruppen A/S i Tønder, ejet af de to unge, fremadstormende entreprenører Lars B. Svensen og Hans Schmidt.

De havde med stor succes renoveret ældre ejendomme i Tønder og København og nu var de klar til at prøve kræfter med en stor byggeopgave helt fra bunden.

Det endte med, at 2S Gruppen kort efter sommerferien 2004 købte hele projektet, dannede et nyt projektselskab, RGW A/S og ansatte Reeslev & Partnere som bygherrerådgiver på opgaven.

Og så gik det ellers hurtigt – med projektering, udarbejdelse af salgsmateriale etc.

Allerede i efteråret 2004 gik gravemaskinerne således i gang med at dræne arealerne, hvor golfbanen skulle ligge og udgrave bl.a. de 12 søer og afvandingskanaler, som i dag præger golfbanen.

Den 27. februar 2005 var man klar til at starte salget af ferieboligerne og salget gik hurtigt så lovende, at bygherren besluttede at udvide bl.a. centerbygningen fra de planlagte 4.000 m2 til de ca. 7.000 m2, som den er i dag.

Vi har her i landet en lovgivning, som pålægger bygherren at lade de lokale museumsfolk prøvegrave forud for igangsætning af større byggeprojekter.

I april 2005 gravede arkæologerne fra Haderslev Museum derfor på projektjorden i nogle uger og de fandt rester af en gammel fiskerby, som de kortlagde.

For at sikre husene mod stormflod, skulle de bygges med en højere gulvkote end oprindelig forventet, hvorfor der i løbet af foråret og sommeren 2005 blev kørt mange hundrede vognlæs jord og sand til byggepladsen, inden der kunne blive planeret og gravet, kloakeret og anlagt veje etc.

Det er bl.a. baggrunden for, at vi siden har kunnet forsikre husene på normale vilkår.

 

 

Kontakt til Ejerforeningen RGW | 6792 Rømø - Danmark