Ejerforeningen

 

 

EJERFORENINGENS OPBYGNING


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes iht. vedtægterne hvert år inden udgangen af april måned.

Hvert feriehus medlem har 1 stemme – også selv om feriehuset er opdelt i andele med flere forskellige ejere.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode med mulighed for genvalg.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens aktiviteter og er forpligtet til at sørge for god og forsvarlig varetagelse af de fælles anliggender, betaling af fælles udgifter, udarbejdelse af budget, regnskabsføring etc.

Bestyrelsen er berettiget til at indgå samarbejdsaftale vedrørende Ejerforeningens administration, drift samt vedligeholdelse af fællesanlæg.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med valg af formand og næstformand.

Se nærmere om bestyrelsens nuværende sammensætning og opgavefordeling under BESTYRELSEN.

 

 
Kontakt til Ejerforeningen RGW | 6792 Rømø - Danmark