BestyrelsenEjerforeningens bestyrelse er konstitueret som følger og med nedenstående arbejdsopgaver.

Når der skrives til et bestyrelsesmedlem om en sag, så send venligst kopi af henvendelsen til såvel formand som sekretær, så vi kan sikre en god koordination og opfølgning:

Bestyrelsesformand

 

Linda Basse

Telefon: 3141 4585
Email:    formand@ejerforeningen-rgw.dk

Ansvarsområder:

Externe kontakter og forhandlinger, herunder service aftale med Enjoy. Bestyrelsesmøde, indkaldelser, udarbejdning af nyhedsbreve til husejerne. Vedtægter og varmepumper.
 
Næstformand 
 
Kim Hvid
Telefon:  2260 3055
Email:    kim_hvid@hotmail.com    

Ansvarsområder:

Forsikring, Stofa, etablering af ladestandere, golfbanen. 

Bestyrelsesmedlem

 Lars Stuckert

 
 
 
 
 
Lars Stuckert
Telefon: 3078 8744
Ansvarsområder:

Juridisk bistand, vedtægter, serviceaftalen med Enjoy, brugsretsaftalen med Enjoy, årshjul for bestyrelsens arbejde. 

Sekretær 

Karina Rammekjær
Telefon: 60920044
Email: sekretaer@ejerforeningen-rgw.dk

Ansvarsområder:

Sekretæropgaver, herunder udsendelse af nyhedsbreve, og vedligeholdelse af hjemmesiden
 

Bestyrelsesmedlem

Poul Nissen

Poul Nissen
Telefon: 6012 3757
Email: nissen.poul@gmail.dk
 
Ansvarsområder:

Udvendig vedligeholdelse, herunder reperation af murværk. Fliser og skærver, samt varmepumper. 
 
 
Bestyrelsemedlem
 
 
Arne Christensen
Telefon: 61786562
Email: mail@gaden36.dk

Ansvarsområder:
Grønne områder, tilsyn med stråtage samt serviceaftalen med Enjoy.  
 
Kasserer 
 
 
Kontakt til Ejerforeningen RGW | 6792 Rømø